Viru-Jāgupi baznīca

Viru-Jāgupi (Viru-Jaagupi) centrā esošā baznīca ir tagadējā vietā uzcelta 15. gadsimta otrajā ceturksnī. Mūsdienu izskatu baznīca ieguva 1877.-78. gadā. 1697.-1710. gados Viru-Jāgupi mācītājs bija vēstures hroniķis Kristians Kelhs, kura rakstītie "Liefländische Historia" un "Continuation" ir vērtīgi vēsturiski avoti. Kelha hronikā ir uzdrukāta pirmā tautasdziesma .

Interesanti zināt: no 1960. līdz 1994. gadam par draudzes mācītāju bija Madiss Ovīrs, pēc kura iniciatīvas 1989. gadā baznīcas dārzā tika uzcelts pirmais piemineklis staļinisma upuriem.

Viru-Jāgupi (Viru-Jaagupi) centrā esošā baznīca ir tagadējā vietā uzcelta 15. gadsimta otrajā ceturksnī. Mūsdienu izskatu baznīca ieguva 1877.-78. gadā. 1697.-1710. gados V

Aprīkojums un ērtības
Newsletter