Albu herrgård

Denna herrgård som tillhörde orden är en av de äldsta i Järvamaa och Estland, och dateras ända till 1282. Av herrgårdsanläggningen i Albu finns huvudbyggnaden, spannmålsmagasinet, bränneriet och parken bevarade. Herrgården har en enkel och strikt dekor. En blå-vit kakelugn i barockstil och flera klassicistiska vita kakelugnar finns bevarade.
Albu herrgård är öppen för besökare från onsdag till söndag under sommarsäsongen. Intressant att veta: • Herrgårdsbyggnaden har drabbats av brand två gånger • I samband med restaureringen upptäcktes här en monumental väggmålning i barockstil på träväggarna. • Sedan 1921 inhyser herrgårdsbyggnaden den lokala skolan

Denna herrgård som tillhörde orden är en av de äldsta i Järvamaa och Estland, och dateras ända till 1282. Av herrgårdsanläggningen i Albu finns huvudbyggnaden, spannmålsmagasinet, bränneriet och parken bevarade. Herrgården har en enkel och strikt de

Egenskaper och utrustning
Relaterade objekt
#visitestonia