Audru Püha Risti lutherska kyrka

Den år 1680 byggda Audru kyrka är en av få kvarvarande landsbygdskyrkor från 1600-talet i Estland.
Stenkyrkan, med dess barocklika ljusa yta, kröns av ett långt och smalt gotiskt kyrkotorn. I den väldiga kyrkosalen finns ett vackert spegelvalvtak, inredning – bänkar, predikstol, altarväggen och dess omhägnad, och orgelbalkongen härstammar från 1800-talet. Gustav Biermanns altarmålning ”Kristus på korset” donerades till kyrkan av Audru herrgårds fru Pilar von Pilchau år 1872. Bra att veta! Audru kyrka byggdes med stöd från kyrkobyggaren Magnus Gabriel de la Gardie (byggde 37 kyrkor i Sverige).

Den år 1680 byggda Audru kyrka är en av få kvarvarande landsbygdskyrkor från 1600-talet i Estland.
Stenkyrkan, med dess barocklika ljusa yta, kröns av ett långt och smalt gotiskt kyrkotorn. I den väldiga kyrkosalen finns ett vackert spegelvalvtak

Egenskaper och utrustning