August Maramaas staty

Statyn av Viljandis legendariska borgmästare August Maramaa och hans hund ligger intill stadshuset i början av Trappbacken. Som borgmästare ledsagade August Maramaa sig från att Viljandi skulle bli en vacker semesterstad i inlandet med en välutveckald affärsverksamhet och industri samt mycket av det gröna. Dagens Viljandi är den vackra stad den är främst tack vare borgmästare August Maramaas insatser. August Maramaa arresterades 1941 och dömdes till fångläger för nio år för antisovjetiks verksamhet. August Maramaa avled 1941 i Kirovs oblast. Statyns autor skulptör Aili Vahtrapuu.

Statyn av Viljandis legendariska borgmästare August Maramaa och hans hund ligger intill stadshuset i början av Trappbacken. Som borgmästare ledsagade August Maramaa sig från att Viljandi skulle bli en vacker semesterstad i inlandet med en välutveckal

Egenskaper och utrustning
Newsletter