EAÕK Tartus Heliga Aleksanderkyrka

Kom och bekanta dig med Tartus Heliga Aleksanderkyrka med dess gammalryska kyrkarkitektur och lökkupoler. Kyrkan grundades år 1913 och återinvigdes år 2003.
Bra att veta: - I Tartus Aleksanderkyrkas hörnsten finns en zinkask med resterna av en helighet och en kopparskrift där det står: denna sten lades under Nikolai II välde den 27 maj år 1914 av Miitavs överbiskop Ioanni. - Kyrkan förstatligades år 1940 och användes sedan som lagerlokal av Tartus Universitet och Estniska Nationalmuséet.

Kom och bekanta dig med Tartus Heliga Aleksanderkyrka med dess gammalryska kyrkarkitektur och lökkupoler. Kyrkan grundades år 1913 och återinvigdes år 2003.
Bra att veta: - I Tartus Aleksanderkyrkas hörnsten finns en zinkask med resterna av en h

Egenskaper och utrustning