Emmaste kyrka

Stenkyrkan börjades bygga år 1866, då Sõru trädkabell nära Emmaste Herrgård inte längre gick att använda. Landstycket för den nya kyrkan skänktes till församlingen av herrgårdsfrun grevinnan Brevern de la Gardie. Långskeppet ger intryck av en salkyrka trots två rader av finpelare som stöder taket. Koret avskiljs av långskeppet av ett långt men relativt smalt triumfbåge. Emmaste kyrka har eb unik altarmålning "Uppståndelsen" av, som signaturen ner till höger på bomullstyget tillstyrkar, Tõnis Grenzstein, en välkänd och berömd företrädare av den düsseldorfska skolan inom Estlands målkonst. Altarbilden ära målad år 1900.

Stenkyrkan börjades bygga år 1866, då Sõru trädkabell nära Emmaste Herrgård inte längre gick att använda. Landstycket för den nya kyrkan skänktes till församlingen av herrgårdsfrun grevinnan Brevern de la Gardie. Långskeppet ger intryck av en salkyrk

Egenskaper och utrustning
#visitestonia