Guidad fotvandring "Industriella staden Pärnu vid sekelskiftet 1800-1900-talet"

Under sekelskiftet 1800-1900-talet utvecklades staden Pärnu väldigt snabbt. Å ena sidan utvecklades staden som kurort, å andra sidan växte Pärnu som en industristad. 
Turens huvudfokus är på dåtida cellulosafabrik Waldhof och hur den påverkade stadens utveckling. Man kommer säkert också berätta om ölfabriker och om brödfabriken Cibus.

Under sekelskiftet 1800-1900-talet utvecklades staden Pärnu väldigt snabbt. Å ena sidan utvecklades staden som kurort, å andra sidan växte Pärnu som en industristad. 
Turens huvudfokus är på dåtida cellulosafabrik Waldhof och hur den påverkade st

Sevärdheter på rutten
Egenskaper och utrustning