Guidad snöskovandring på Koitjärve högmosse

Vi startar vandringen från Kulli eldplats och går över åsar och fattigmyren. Om vi har tur kan vi se spår av älg, vildsvins lerbad och under vintern kanske även spår av skogshöns, rävar eller lodjur. Vägen till mossen går över ett landskap fullt av tjärnar och mot större insjöar. Efter ca 3 timmar är vi tillbaka på eldplatsen för att njuta av våra upplevelser och brasan.
En utmärkt möjlighet att få se ett område som var stängt under åren 1953-1991. Koitjärve högmosse tillhörde då Pavlovs skogsbruksenhet som i själva verket var en militär anläggning. Just därför finns högmossen bevarad i sitt mest ursprungliga skick.
Minimiavgiften för en grupp på högst 10 personer är 300 €, för varje tillkommande person tillkommer 26 €.

Vi startar vandringen från Kulli eldplats och går över åsar och fattigmyren. Om vi har tur kan vi se spår av älg, vildsvins lerbad och under vintern kanske även spår av skogshöns, rävar eller lodjur. Vägen till mossen går över ett landskap fullt av t

Egenskaper och utrustning