Haapsalu slotts museum

Ett uppdaterat aktivitetsmuseum för medeltidshistoria öppnas i huvudbyggnaden i juli 2019!
Haapsalu slott, anlagt på 1200-talet, är en av de bäst bevarade borgarna i Estland. Det har en lång och brokig historia: det har varit biskopssätet för biskopsdömet Ösel-Wiek och en fästning för Sveriges kung. Den mest välkända legenden om slottet berättar om Vita damen.
Museet har en permanent utställning om vardagslivet under medeltiden, borgen och stadens historia. Dessutom kan du prova själv hur t ex borgens krutkvarn eller porttorn fungerade. Många spännande upplevelser för såväl barn som vuxna.

Ett uppdaterat aktivitetsmuseum för medeltidshistoria öppnas i huvudbyggnaden i juli 2019!
Haapsalu slott, anlagt på 1200-talet, är en av de bäst bevarade borgarna i Estland. Det har en lång och brokig historia: det har varit bis

Egenskaper och utrustning
Newsletter