Havssafari kring Rågöarna

Havssafari kring öarna
Vi är på havet ca 1,5 timmar med pauser på Lilla och Stora Rågön, resan blir av vid lämpliga väderleksförhållanden. Tiden på hela resan beror på hur länge man stannar på öarna.

Under safarin går vi genom Kurkse viken, fångar vågorna norr om Stora Rågön, stannar på nordöstra delen av Stora Rågön, beundrar Lilla Rågöns klippa från havet, bekantar oss med byn Väikeküla på Lilla Rågön och vid önskemål även kapellet. Man kan också hålla picknick på båda öarna. Gruppstorlek på havssafari är upp till 11 personer och beställaren själv samlar sin grupp.

Det är antagligen det bästa erbjudandet i Norra Estland!


Havssafari kring öarna
Vi är på havet ca 1,5 timmar med pauser på Lilla och Stora Rågön, resan blir av vid lämpliga väderleksförhållanden. Tiden på hela resan beror på hur länge man stannar på öarna.

Under safarin går vi

Egenskaper och utrustning