Heliga Jungfru Maria kyrka I Ambla

Den äldsta kyrkan i landskapet Järvamaa har byggts på 1200-talet. Byggnadens yttre arkitektur är enkel, interiören består av tre baldakiner. Den medeltida inredningen av Ambla kyrka gick förlorad under det livländska kriget. Kyrkan har det äldsta högtornet bland lantkyrkor. Med Ambla kyrka kan Du bekanta Dig under sommarmånaderna från fredag till söndag. Intressant att veta: Ortnamnet Ambla har tillkommit från kyrkans latinspråkiga benämning Ampla Maria. På kyrkogården finns gravstatyn "Pojken med vallmoblommor" och Frihetskrigets monument. Nuvarande tornhuv byggdes år 1857 och är 49,5 meter hög.

Den äldsta kyrkan i landskapet Järvamaa har byggts på 1200-talet. Byggnadens yttre arkitektur är enkel, interiören består av tre baldakiner. Den medeltida inredningen av Ambla kyrka gick förlorad under det livländska kriget. Kyrkan har det äldsta hög

Egenskaper och utrustning