Hörsammande Gudsmoderns Ikonkyrka i Tallinn

Den viktigaste helgedomen i Hörsammande Gudsmoderns Ikonkyrka i Tallinn är den undergörande ikonen över den Hörsammande Gudsmoder. Den somstod tidigare i Kuremäe Gudsmoders Insomnandets Nunneklosters interimkyrka i Tallinn, som stängdes år 1959. Under alla dessa år har ikonen stått i förvar hos Tallinns och hela Estlands metropolit Kornelius. Bygg av kyrkan slutfördes och kyrkan helgades i juni 2013 av Moskva och Rysslands heligaste patriark Kirillius.

Arkitektoniskt sett är kyrkan en bysantinsk kyrka med en kupol, byggd av lokala material som smälter väl in i Lasnamäes kalkstensbank.

Till kyrkanläggningen hör patriarken Alexius II:s torg med ett klocktorn.

Den viktigaste helgedomen i Hörsammande Gudsmoderns Ikonkyrka i Tallinn är den undergörande ikonen över den Hörsammande Gudsmoder. Den somstod tidigare i Kuremäe Gudsmoders Insomnandets Nunneklosters interimkyrka i Tallinn, som st

Egenskaper och utrustning