Huitbergs vandringsled och kalkstensklippa

Ett av de mest spännande ställen på Ormsö är Huitbergs kalkstensklippa i mitten av ön i granskogen. Kalkstensklippan är över 400 miljoner år gammal och det är ett korallrev som är slipad av is. Kalkstensklippan är täckt med ett täcke av mossa, men på platser som är fria från mossa kan man se fossiler. Det växer ormbunkar i skårorna av kalksten. Ormbunkarna är under naturskydd. 
Leden är cirkelformad och utrustad med skyltar av trä.

Ett av de mest spännande ställen på Ormsö är Huitbergs kalkstensklippa i mitten av ön i granskogen. Kalkstensklippan är över 400 miljoner år gammal och det är ett korallrev som är slipad av is. Kalkstensklippan är täckt med ett täcke av mossa, men på

Egenskaper och utrustning