Järvere herrgård

Järvere herrgård byggdes som ett lantgods till Sõmerpalu herrgård vid Vagulasjön år 1766. Grundare var Sõmerpalus godsägare filosofiedoktor Friedrich Alexander von Möller. Han lät bygga herrgården för sin mor och i folkmun kallades den för gammelfruns bostad.

Mellan Sõmerpalu och Järvere herrgårdar fanns en park som anlades 1830 och som redan då innehöll ca 200 olika trä- och buskarter.

Under sovjettiden inhyste herrgården Võrutraktens Skogsbrukscentrum. Ekonomibyggnader renoverades och bydggdes om 1993.

Herrgården, som är K-märkt, har idag privata ägare.

Järvere herrgård byggdes som ett lantgods till Sõmerpalu herrgård vid Vagulasjön år 1766. Grundare var Sõmerpalus godsägare filosofiedoktor Friedrich Alexander von Möller. Han lät bygga herrgården för sin mor och i folkmun kallades den för gammelf

Egenskaper och utrustning