Johannes kyrka I Suure-Jaani

Kyrkan som byggdes på 1300-talet är en av de äldsta kyrkorna i Viljandi län. Efter livoniska kriget stod kyrkan på länge i ruiner. Kyrkan fick skador även i en brand under stora nordiska kriget och den renoverades med trätak först år 1767.
I slutet av 1800-talet inreddes byggnaden i pseudogotisk stil, J.G.Mühlenhausen byggde altarväggen.
Man vet inte vem som är skaparen till altarmålningen från 1887.
Orgelprospekten byggdes år 1804 av J.A.Stein och den bevarades även efter orgeln ombyggdes av bröderna Kriisa år 1937.
I kyrkan finns Anne Ratcccseps ryttarkryss från år 1598.
Bredvid altaren står ett marmormonument till general H.H.von Fersen.


Kyrkan som byggdes på 1300-talet är en av de äldsta kyrkorna i Viljandi län. Efter livoniska kriget stod kyrkan på länge i ruiner. Kyrkan fick skador även i en brand under stora nordiska kriget och den renoverades med trätak först år 1767.
I slut

Egenskaper och utrustning