Jag är ett estniskt hälsofan, vad är du?

Källa: EAS

Jag är ett estniskt hälsofan, vad är du?