Kanotpaddling på Kooraste sjögrupp

Kanotpaddling på Kooraste sjögrupp omfattar hela 11 sjöar (Vidrike, Voki, Lambahanna, Nahajärv, Sinikejärv, Lubjaahju, Liinu, Pikkjärv, Vaaba, Hatsike, Kooraste Suurjärv) som binds samman av den smala och krokiga Sillaotsa å.
Mäktig erosionsdal, bäverdammar och vild natur är bara några nyckelord som beskriver kanotturen.
På våren finns det oftast tillräckligt med vatten i ån, under torrare perioder kan vissa sträckor sina och passeras till fots. Sjöarna brukar ha varmt vatten på sommaren och bjuda på förträffliga simmöjligheter.

Vi välkomnar barnfamiljer, vänskapskretser, företagsgrupper. Vi anordnar turer till både mindre och större grupper.

Kanotpaddling på Kooraste sjögrupp omfattar hela 11 sjöar (Vidrike, Voki, Lambahanna, Nahajärv, Sinikejärv, Lubjaahju, Liinu, Pikkjärv, Vaaba, Hatsike, Kooraste Suurjärv) som binds samma

Egenskaper och utrustning
Newsletter