Kirna herrgård

Under andra hälften av 1700-talet grundade man en representabel vit stenbyggnad i Kirna, som syntes väl från kullen, eftersom på den tiden fanns det inga höga träd kring herrgårdsbyggnaden. Folkmun pratar att stenen som behövdes för bygge av murarna kommer från kalkstensbrottet en kilometer borta och de bars till herrgården i en männsikokedja.

I Kirnas herrgårdspark finns starka magnetiska-anomala zoner eller geologiska sprickor i jordskopran, som skapar fält med olika effekter, som känsliga människor kan identifiera exakt. Man får extra energi från ställen med positiv laddning för att tillfriskna och göra nödvändiga förändringar.

Parken har öppet gratis 365 dagar om året.

Under andra hälften av 1700-talet grundade man en representabel vit stenbyggnad i Kirna, som syntes väl från kullen, eftersom på den tiden fanns det inga höga träd kring herrgårdsbyggnaden. Folkmun pratar att stenen som behövdes för bygge av murarna

Egenskaper och utrustning
Newsletter