Kirumpää borgruin

Första skriftliga uppgifter om Kirumpää borg är från 1322, när den ödelades av den litauiska fursten Gediminas. Borgen anlades för att skydda Tartus biskopsstifts östra gräns, vid dåtida viktiga handels- och krigsvägen mellan Tartu och Pskov. Borgen har blivit anfallen, förstörd och återuppbyggd upprepade gånger, den blev slutligen ödelagd under det rysk-svenska kriget 1656.

Intressant att veta: • Kirumpää borg omgärdades av ett stort samhälle för köpmän och hantverkare •  Borgens och dess omgivnings ritningar finns bevarade i det svenska riksarkivet • Stenar från borgruiner användes för byggnad av Võru stad som etablerades år 1784 • Lindar som växer runt borgruinerna är från 1940

Första skriftliga uppgifter om Kirumpää borg är från 1322, när den ödelades av den litauiska fursten Gediminas. Borgen anlades för att skydda Tartus biskopsstifts östra gräns, vid dåtida viktiga handels- och krigsvägen mellan Tartu och Pskov. Borg

Egenskaper och utrustning