Kunda Stenkyrka

Kundas första kyrka verkade sedan år 1904 tills den brann ner. Kunda Stenkyrka blev klar år 1921 och ritades av arkitekten Ernst Künter.
Kyrktornet är unikt i Estland, p.g.a. att kyrkoklockan inte finns i kyrktornet utan är fäst till en konsol utanför. Bra att veta: Kyrkan ligger baklänges enligt den vanliga placeringen – altaret är i den västra delen och dörren i öst.

Kundas första kyrka verkade sedan år 1904 tills den brann ner. Kunda Stenkyrka blev klar år 1921 och ritades av arkitekten Ernst Künter.
Kyrktornet är unikt i Estland, p.g.a. att kyrkoklockan inte finns i kyrktornet utan är fäst till en konsol ut

Egenskaper och utrustning
#visitestonia