Viljandis medeltida stadsmur

Under medeltiden var Viljandi omgiven av kraftiga skyddsmurar från tre håll. Muren som etablerades under åren 1260-1300 var ca fyra meter hög och delvis två meter bred. Man kan läsa i de gamla krönikorna att muren hade fyra torn, och stadens vakter kastade ner obekväma saker tillsammans med dumma ord till stadens fiender från tornen. Det fanns också tre grindar avsedda för gäster med goda avsikter. Utanför murarna skyddades staden av djupa vallgravar.
Flera fragment av stadsmuren finns synliga i sina ursprungliga ställen. De största av dem finns exponerade i Arkaadia trädgård och bakom rådhuset. I början av Kauba gatan kan man också en bit av gamla Riia gatan. 

Under medeltiden var Viljandi omgiven av kraftiga skyddsmurar från tre håll. Muren som etablerades under åren 1260-1300 var ca fyra meter hög och delvis två meter bred. Man kan läsa i de gamla krönik

Egenskaper och utrustning