Lekplatsen vid Tartu Kaubamaja (Varuhuset)

Lekplatsen vid Kaubamaja (Varuhuset) som ligger i Tartus innerstad erbjuder aktiviteter till både mindre och större barn.
På lekplatsen i innerstaden finns följande attraktioner:

För 1-åriga barn finns lekstuga och lekstativ att leka med;
För 3-åriga barn finns karusell och två lok-gungor, där barnen kan ha det roligt.

Det finns flera glidbanor och gungor för barn i olika åldrar.

Lekplatsen är omgiven av bänkar och bänk-gungor. Lekplatsen är omgiven av en vacker park med gräsmatta från ena sidan.

I närheten finns allén vid ån Emajõgi och Rådhustorget och köpcentra.

Lekplatsen vid Kaubamaja (Varuhuset) som ligger i Tartus innerstad erbjuder aktiviteter till både mindre och större barn.
På lekplatsen i innerstaden finns följande attraktioner:

För 1-åriga barn finns lekstuga och lekstativ att leka med

Egenskaper och utrustning