Mihkel Rands dendrarium

Bysmeden Mihkel Rand påbörjade sin trädgård vid en kalkstensbacke av 0,4 hektar år 1925.
För att bearbeta kalkstensytan för sällsynta träd och buskar högg han öppningar i kalksten och drog in tusentals vagnlaster med jord. För att erhålla frö för träden och buskarna gick han igenom flertalet parker och artrikaste trädgårdar på Öseln samt företog även resor till Tallinn, Tartu och Viljandi. Bra att veta: Mihkel Rands dendrarium består av fler än 100 arter av träd och buskar. Dendrariet har rikligt me främmande träarter.

Bysmeden Mihkel Rand påbörjade sin trädgård vid en kalkstensbacke av 0,4 hektar år 1925.
För att bearbeta kalkstensytan för sällsynta träd och buskar högg han öppningar i kalksten och drog in tusentals vagnlaster med jord. För att erhålla frö för

Egenskaper och utrustning