Minnesmärke över Bibeln på estniska

"250 år av Bibeln på estniska. Översatt av Anton Thor Helle, pastor på Jüri kyrka 1713-1748. Med tacksamhet till Bibeln och Guds skyddande nåd, Jüri församling av Estlands evangelsk-lutherska kyrka och det estniska folket".

Dessa ord är ristade i granit på minnesmärket med det enormt tjocka Bibeln i brons som sedan 1989 står vid Jüri kyrka.

Intressant att veta:

Bland gravvårdarna i Jüri kyrkogård finns talrika relativt smala kalkstenskors med säregen form från 1800-talet och många olika smideskors som användes bland bönder, bland annat kors med "tak" och flera århundraden gamla ringkors (1685).

"250 år av Bibeln på estniska. Översatt av Anton Thor Helle, pastor på Jüri kyrka 1713-1748. Med tacksamhet till Bibeln och Guds skyddande nåd, Jüri församling av Estlands evangelsk-lutherska kyrka och det estniska folket".

Dessa ord är rist

Egenskaper och utrustning
Relaterade objekt