Munalaiu hamn

Munalaiu hamns främsta uppgift är att ge service till färjetrafiken. Härifrån avgår färjor till Mannös och Kynös hamnar. Passagerarfärjan "Amalies" resa till Kynö tar ca 1 timme och linjebåten "Manns" resa till Mannö ca 10 minuter.

Hamnen kan även ta emot segelbåtar och småbåtar. Kajen är totalt 120 meter lång och hamnens djup är 2,4 meter. Av tilläggstjänster finns det i hamnen tillgång till el och vatten.

State Port Register

Munalaiu hamns främsta uppgift är att ge service till färjetrafiken. Härifrån avgår färjor till Mannös och Kynös hamnar. Passagerarfärjan "Amalies" resa till Kynö tar ca 1 timme och linjebåten "Manns" resa till Mannö ca 10 minuter.

Hamnen ka

Egenskaper och utrustning