Myrvandring i Koitjärve högmosse

Kom och njut av motion i naturen både på sommaren och på vintern samt  möjligheten att med hjälp av myrskor komma till platser som annars skulle vara svårtillgängliga. Under myrvandringen i Koitjärve högmosse besöker du Koitjärve by och högmosse som har stark anknytning till författaren A.H. Tammsaares verk. På Oru gård i Koitjärve levde författaren under många år. Man tror att omgivningen i Koitjärve har varit en stor inspiration för Tammsaare vid skrivandet av romanen “Sanning och rättvisa” (”Tõde ja õigus”).
Utflykten är avsedd för minst 6 deltagare och den varar ca 5-6 timmar och inkluderar instruktioner för användning av myrskor, utflyktsledarens tjänster, utrustning (myrskor) och mat under utflykten.

Kom och njut av motion i naturen både på sommaren och på vintern samt  möjligheten att med hjälp av myrskor komma till platser som annars skulle vara svårtillgängliga. Under myrvandringen i Koitjärve högmosse besöker du Koitjärve by och högmosse som

Egenskaper och utrustning