Padas Fornborgar

På kullen låg en mäktig fornborg som förmodligen försvarade hela området. Padas lilla fornborg är från 500-talet och den större från 1000-talet. Idag har en liten del av fornborgarnas murar restaurerats.

Egenskaper och utrustning