Padise kloster

OBS! Padise kloster är under renovering och öppnar sina dörrar år 2019 med ett nytt utseende.
Padise klostret anlades på 1300-talet av Cisterciensordens munkar. Tillsammans med alla mellanperioder byggdes klostret i mer än 200 år. På grund av alla krig lades klostret i ruiner, restaureringsarbeten påbörjades på 1930-talet.
Av Padiseklostrets medeltida inredning finns idag en (Estlands äldsta) kyrkklocka från 1300-talet bevarad i Harju-Ristikyrka och en sällsyn Golgata-grupp från samma sekel, som visas i Sankt Nikolajkyrkan.
Intressant att veta: kyrksalen i det medeltida Padiseklostret är tack vare sin utmärkta akustik och speciella atmosfär ett mycket uppskattat konsertställe. Klosterruiner och klostrets historia presenteras under guidade rundvisningar.
Statliga registret över kulturarv.

OBS! Padise kloster är under renovering och öppnar sina dörrar år 2019 med ett nytt utseende.
Padise klostret anlades på 1300-talet av Cistercie

Egenskaper och utrustning
Newsletter