Presentation av resan till Sovjettiden

Det var inte så länge sedan som Sovjets ockupation i Estland avslutades. Många människor minns fortfarande den här svåra perioden med dess motstridiga erfarenheter. Om detta påminner också arkitekturen från denna tid som kan återfinnas både i städer och på den estniska landsbygden: som tex före detta kolchosbyggnader och officiella byggnader i städerna m fl.

Om du inte vill helt utplåna den här tiden från dit minne så borde du ta del av denna historiskt närliggande period och låta dig påminnas om de historiska, politiska och ideologiska absurditeter som under den tiden var en del av vardagslivet.

Det var inte så länge sedan som Sovjets ockupation i Estland avslutades. Många människor minns fortfarande den här svåra perioden med dess motstridiga erfarenheter. Om detta påminner också arkitekturen från denna tid som kan återfinnas både i städ

Sevärdheter på rutten
Egenskaper och utrustning