Sillamäe stad

Sillamäe stad ligger vid Finska viken, i mynningen av Sõtke å. Begynnelseåret för denna industristad anses vara 1946 när en metallurgifabrik anlades här för utvinning av uranoxider av oljeskiffer. På grund av industrin var staden stängd för allmänheten under en längre tid.

Idag kan du här se byggnader som är typiska för den stalinistiska perioden, klassiska alléer och ett museum. Man kan beställa stadsturer från Sillamäe museum och Sillamäe museums filials exposition i Sillamäe kulturcentrum.Sillamäe stad ligger vid Finska viken, i mynningen av Sõtke å. Begynnelseåret för denna industristad anses vara 1946 när en metallurgifabrik anlades här för utvinning av uranoxider av oljeskiffer. På grund av industrin var staden stängd för allmänhet

Egenskaper och utrustning