RMK Pähni studieled i skogen

Den 3 km långa Pähni studieleden börjar och slutar vid Pähni Naturcenter.

I början av leden står det en informationstavla med en karta över leden, sedan är det bara att följa skyltningen.

Skogsleden har 15 intressepunkter som presenterar olika skogstyper, trädarter, kulturarvsobjekt och spår efter djurlivet. Det finns även en eldningsplats och rastplatser med skyddstak (4 st). En del av leden (200 m) består av plankväg.

Den 3 km långa Pähni studieleden börjar och slutar vid Pähni Naturcenter.

I början av leden står det en informationstavla med en karta över leden, sedan är det bara att följa skyltningen.

Skogsleden har 15 intressepunkter som presenter

Egenskaper och utrustning