Saarte motionsleder, Saareküla naturled

En ca två kilometer lång naturled ligger i Kingli landskapsskyddsområde. Leden korsar en fiskkanal som anlades av Saareküla godsägare och passerar stengärdsgården mellan Saare herrgård och granngårdar. I mitten av leden ligger ett gammalt sandtag, där man nu har anlagt en picknickplats.
Vid leden finns det 15 informationstavlor som presenterar de växter, träd och buskar som är typiska för området.
Bra att veta: Den estniska floran omfattar 1441 lokala arter, varav ca 15% kan hittas vid den här naturleden.

En ca två kilometer lång naturled ligger i Kingli landskapsskyddsområde. Leden korsar en fiskkanal som anlades av Saareküla godsägare och passerar stengärdsgården mellan Saare herrgård och granngårdar. I mitten av leden ligger ett gammalt sandtag, dä

Egenskaper och utrustning