Saku Herrgård

Saku herrgårdsbyggnad tillhör topparna av estnisk klassicistisk arkitektur. Huset projekterades av Carlo Rossi, en av den tidens mest kända arkitekter. Saku Herrgård med sin rikliga dekor och takmålningar från 1800-talet är en av Estlands vackraste herrgårdar!
I Saku Herrgård finns 2 festsalar, 2 salonger, seminarielokaler, 11 rum för boende, restaurang Von Sackenmeck och ÕlleSPA.
Idag är herrgården verksam som ett semester- och seminariecentrum. I herrgården anordnas konserter och föreställningar och man hyr ut lokaler till både privatpersoner och affärskunder för anordnande av olika evenemang.

Saku herrgårdsbyggnad tillhör topparna av estnisk klassicistisk arkitektur. Huset projekterades av Carlo Rossi, en av den tidens mest kända arkitekter. Saku Herrgård med sin rikliga dekor och takmålningar från 1800-talet är en av Estlands vackraste h

Egenskaper och utrustning