Estlands svenska historia

Källa: Danel Rinaldo

Estlands svenska historia

Redan på 1500- och 1600-talen hade svenskarna hunnit etablera sig i Estland och perioden brukar betecknas som "den goda svenska tiden". Bland annat förde det svenska herraväldet med sig betydande framsteg för det estniska folket och djupa band knöts länderna emellan.

Att Sverige har påverkat en stor del av Estlands historia är därför inte så konstigt och inte heller att de viktigaste områdena för den svenska minoriteten är de som vetter mot Sverige där de oftast bosatte sig. Framför allt gäller det kustområdena i norr och väster, och självklart även öarna, som fortfarande har svenska namn vid sidan av de estniska. Trots att det hunnit gå lång tid sedan dess används fortfarande många svenska namn även på orter och gator. Namn som Nuckö, (Noarootsi på estniska) halvön i väster, klingar fortfarande bekant i svenska öron och på öarna längs kusterna, såsom Ormsö (Vormsi), finns många svenskklingande ortsnamn om än ibland med en ålderdomligare stil än vi oftast tänker oss idag. Här finns exempelvis Hosby, Einbi och Österby vilka var bosättningar av så kallade Aiboländare.

Nästan alla svenskar fick lämna sina fädernesgårdar 1944 då de tvingades fly till Sverige i samband med den sovjetiska ockupationen men den djupt rotade svenska traditionen kom trots detta att leva vidare. Kända personer som Astrid Lindgrens illustratör Ilon Wikland, uppväxt i Hapsal (Haapsalu på estniska), är ett talande exempel på detta och svenskmuseet i Haapsalu har intressanta utställningar om den svenska tiden. I dessa områden där det fortfarande talas svenska har lokalbefolkningen börjat återuppta sina traditioner och många estlandssvenskar har återvänt till sin forna hembygd. Idag bor fler svensktalande i Estland än som tvingades bort 1944.

Men de allra första svenskarna kom på 1200-talet, redan innan Estland hamnade under svenskt styre, vilket var en följd av det livländska kriget även om de viktiga årtalen daterar sig runt 1600-talets början.

  • 1561 erövrade Sverige Estlands norra och västra delar.
  • 1629 var hela Estland under svenskt herravälde och nu börjar den epok som går under namnet den "goda tiden" då de estniska småbönderna fick betydande förmåner. Den markerade även början på en rad reformer av utbildningen där utvecklandet av estniskan som ett skriftspråk är central.
  • 1721 förlorade Sverige Det stora Nordiska kriget och den ryska dominansen över Baltikum efterträdde den svenska.

Den mest kända personen från den svenska tiden är utan tvekan Kung Gustav II Adolf. Han hedras för sina otaliga militära segrar, inte minst som en stark kraft för den protestantiska kyrkan i det trettioåriga kriget, och som grundaren av universitetet i Tartu, då kallat Dorpat, där det fortfarande lärs ut svenska på skandinavistiskas fakultet.

Men runt om i hela Estland finns otaliga minnesmärken över den svenska perioden, inte minst i Tallinn, då med det svenska namnet Reval, och det finns all anledning att återknyta de band som i många fall klipptes av under ockupationen. Här finns en betydligt större del av den svenska historien än de flesta föreställer sig!

Den svenska tiden kom även att prägla det religiösa livet i Estland. Även om dagens Estland enligt en nyligen utförd undersökning anses ha världens minst religiösa folk, har den protestantiska kyrkan liksom i Sverige haft betydande inverkan på kulturen. Idag har dock den lutherska läran fått konkurrens av den rysk-ortodoxa eftersom en stor del av dagens befolkning är ryssar.

Upplev och se svensk historia vid:

Universitetsbyggnaden i Tartu, belägen i centrala delen av staden.

Gustav Adolfs Gymnasium, ett av Europas äldsta fungerande läroverk. Du hittar skolan i en gammal klosterbyggnad i Tallinns gamla stad, Vanalinn.

Kynö, även kallad "ledstjärnan för jämställdhet mellan könen" med sin UNESCO-klassade kultur och Nuckö halvö med dess användande av det traditionella svenska språket och svensk arkitektur.

Haapsalu, en fantastisk trästad belägen i Läänemaa på västkusten – bästa stället för att spåra den nu förlorade kulturen av Aiboländare, estlandssvenskarna.


Uppdaterad senast: 11.12.2017

Tema: Västra Estland, Historia och Kultur