Selgise cykelled

Den 25 km långa cykelleden börjar vid skogsmarken, är markerad med skyltar och följer skogsvägar mot norr. På leden kan man se olika skogsmassiv, Selgisebergen, eldplatser och skogskojor. Cykelleden är gjord av RMK (statligt skogscenter) semesternäringslivsavdelning.

Den 25 km långa cykelleden börjar vid skogsmarken, är markerad med skyltar och följer skogsvägar mot norr. På leden kan man se olika skogsmassiv, Selgisebergen, eldplatser och skogskojor. Cykelleden är gjord av RMK (statligt skogscenter) semesternäri

Egenskaper och utrustning
#visitestonia