Simunas naturkunskapsled

Simunas naturkunskapsled är 5 km lång, börjar bakom Simuna skola och slutar vid källan. Man kan även börja vid källan och sluta vid skolan. Leden passerar bland-, tall-, gran- och björkskogar. Du får se det tjocka kramträdet, bekanta dig med poku-folket, och de små sjöarna som bildats av torvmarker. Extrainformation om växter och djur får du av informationstavlorna och fotografierna intill.

Simunas naturkunskapsled är 5 km lång, börjar bakom Simuna skola och slutar vid källan. Man kan även börja vid källan och sluta vid skolan. Leden passerar bland-, tall-, gran- och björkskogar. Du får se det tjocka kramträdet, bekanta dig med poku-fol

Egenskaper och utrustning
#visitestonia