Tagavälja gårds workshops

I Tagavälja gård försöker vi fortsätta med våra förfäders arbeten och aktiviteter samt skapa ett historiskt arv. Vi vill bekanta våra gäster med olika folkkalenders högtider och folkarv, traditioner och tron angående dessa.

Vi erbjuder olika workshops i Tagavälja:
Brödtillverknings och brödbaknings workshop. Deltagning på förbeställning i Tagavälja. Workshops kan också beställas till firmor.
Firande av folkkalenders högtider: vi arrangerar gruppevenemang för dagis- och skolgrupper (fettisdag, påsk, rågmoderns dag, brödets dag, jul med mera).

I Tagavälja gård försöker vi fortsätta med våra förfäders arbeten och aktiviteter samt skapa ett historiskt arv. Vi vill bekanta våra gäster med olika folkkalenders högtider och folkarv, traditioner och tron angående dessa.

Vi erbjuder olika

Egenskaper och utrustning
Take the quiz and win a trip to Estonia >>
#visitestonia