Tähtvere Semesterparks pulkabacke

Barnens pulkabacke ligger i idrottsparken, bakom sångarfältet, som har två backar med olika lutning. Man får en längre glid om man åker nedför den skarpare lutningen mot dendroparken. När man åker mot ån, är lutningen midre och passar bättre för småbarn. För de allra minsta finns ett par meter hög pulkabacke vid rönnalléen. Man kan också åka kälke på BMX-banans backar och på sångarfältets område bakom radiohuset.
Det är förbjudet att åka kälke på skidbanor och på skidbackar på grund av säkerhetsskäl.

Det finns också en liten idrottsplats bredvid pulkabacken där man kan ha det roligt.

Barnens pulkabacke ligger i idrottsparken, bakom sångarfältet, som har två backar med olika lutning. Man får en längre glid om man åker nedför den skarpare lutningen mot dendroparken. När man åker mot ån, är lutningen midre och passar bättre för småb

Egenskaper och utrustning