Tartu Universitets museums skattkammare

Universitetets skattkammare är ett ställe i muséet där olika aspekter av universitetet visas upp i ett spännande och hemlighetsfull rum för att upptäckas.  Här presenterar man skatterna av alma mater, som berättar historier om människor, läroverksamheten och forskningsresultat.
Den 6 december 2018 öppnades även skattkammares förnyade utställning. Efter denna grundliga innovation har man lagt fokus på Tartu Universitets fakultet och vetenskapen som man gjort här under gångna århundraden.

Skattkammaren är en del av Tartu Universitets museum och museibiljetten ger entré till skattkammaren.

Universitetets skattkammare är ett ställe i muséet där olika aspekter av universitetet visas upp i ett spännande och hemlighetsfull rum för att upptäckas.  Här presenterar man skatterna av alma mater, som berättar historier om människor,

Egenskaper och utrustning
Newsletter