Tartu Universitets museums skattkammare

Universitetets skattkammare är ett ställe i muséet där olika aspekter av universitetet visas upp i ett spännande och hemlighetsfull rum för att upptäckas. Den 12 april 2017 öppnades utställningen "Domkyrkans ära", som erbjuder museigästerna möjligheten att ta en titt på Gamla Livlands mest pompösa katedral och dess arkeologiska arv. På utställningen exponeras värdefulla tyg och skelett som man har hittat från Domkyrkan och som ger aning om dåtida högre prästers vanor, seder, bekymmer och matsedel samt en hel del andra spännande fragment och fynd.

Skattkammaren är en del av Tartu Universitets museum och museibiljetten ger entré till skattkammaren.

Universitetets skattkammare är ett ställe i muséet där olika aspekter av universitetet visas upp i ett spännande och hemlighetsfull rum för att upptäckas. Den 12 april 2017 öppnades utställningen "Domkyrkans ära", som erbjuder museigästerna möjlig

Egenskaper och utrustning