Tarvastu Peetri kyrka

Tarvastu kyrka är ägnad åt aposteln Petrus. Kyrkans äldre delar kommer antagligen från 1300-talet. Kyrkan har fått stryk från krig och har återuppbyggts, den fick ett nytt utseende år 1771, när den avlånga byggnaden fick sina nuvarande mått och västra tornet. År 1892 antändes kyrkan av blixtnedslag och kyrkan återställdes till december år 1893 enligt anvisningarna från läraren Michael Jürmann.

Tarvastu kyrka är ägnad åt aposteln Petrus. Kyrkans äldre delar kommer antagligen från 1300-talet. Kyrkan har fått stryk från krig och har återuppbyggts, den fick ett nytt utseende år 1771, när den avlånga byggnaden fick sina nuvarande mått och vä

Egenskaper och utrustning