Tilsi Herrgård

Herrgårdens långa huvudbyggnad på en våning, i trä, byggdes i flera etapper. Det slutliga utseendet fick den under 1800-talets andra hälft, samtidigt som dess äldsta delar kan härstamma från 1700-talet. På ett smalt område mellan vägen och den avlånga Tilsi-sjön har det funnits flera tjänstebyggnader och en liten park. Tidigare hade man från sjön vacker utsikt över huvudbyggnaden men idag döljs utsikten av träd. Sedan 1978, då barnhemmets nya byggnad blev färdig, har huvudbyggnaden stått oanvänd men bevarad.

Herrgårdens långa huvudbyggnad på en våning, i trä, byggdes i flera etapper. Det slutliga utseendet fick den under 1800-talets andra hälft, samtidigt som dess äldsta delar kan härstamma från 1700-talet. På ett smalt område mellan vägen och den avlång

Egenskaper och utrustning
#visitestonia