Trädgårdsmästarbostaden i Luke herrgård

Luke herrgårdspark som är en av södra Estlands parker med bäst bevarad ursprunglig planering, utgör idag herrgårdsanläggningens mest värdefulla del. Luke herrgård är ett ställe som snabbt vinner ditt hjärta. Det är bara att åka dit, lyssna på sorlet från vattenkaskaden, beundra den dockhusliknande trägårdsmästarbostaden och sitta i den nybyggda paviljongen och se trätopparna speglas i vattnet, och du känner dig själv som en godsherre eller -fru. Exklusiviteten utökas ytterligare av lejonstatyer vid stentrappan, och romantiken av vita prästkragar. I trägårdsmästarbostaden finns det informationskontor och en utställning om herrgårdar.

Luke herrgårdspark som är en av södra Estlands parker med bäst bevarad ursprunglig planering, utgör idag herrgårdsanläggningens mest värdefulla del. Luke herrgård är ett ställe som snabbt vinner ditt hjärta. Det är bara att åka dit, lyssna på sorl

Egenskaper och utrustning
Newsletter