Källa: Tartu Ülikooli Muuseum

Universitetets skattkammare

I Tartu universitets historiska museum ligger universitetets skattkammare där ett urval av universitetets mest värdefulla föremål visas upp. I universitetets skattkammare finns sällan, eller rentav aldrig, tidigare uppvisade rariteter som berättar om universitetets idéer och dess själ. 

I Tartu universitets historiska museum ligger universitetets skattkammare där ett urval av universitetets mest värdefulla föremål visas upp. I universitetets skattkammare finns sällan, eller rentav aldrig, tidigare uppvisade rariteter som berättar

Egenskaper och utrustning
#visitestonia