Uue-Saaluse herrgårdsruiner

Uue-Saaluse herrgård, som stod färdig 1540, har haft flera olika ägare. Namnet har herrgården fått efter sin första ägare Reinhold Salise. 

Herrgårdshjärtat ligger naturvackert på en hög kulle vid Kavadi sjös östra strand. Från 1843 till exproprieringen år 1919 tillhörde herrgården adelssläkten von Maydell.

Efter det förstatligades herrgården, marken delades ut till veteraner efter Frihetskriget och till herrgårdens arbetare, där de byggde upp egna gårdar. Senare användes herrgårdsbyggnaden för anordnande av folkfester, två år som skola och därefter som folkets hus och lanthandel.
Idag finns det bara ruiner kvar av herrgården.

Uue-Saaluse herrgård, som stod färdig 1540, har haft flera olika ägare. Namnet har herrgården fått efter sin första ägare Reinhold Salise. 

Herrgårdshjärtat ligger naturvackert på en hög kulle vid Kavadi sjös östra strand. Från 1843 till exp

Egenskaper och utrustning