Vaksali Trahter

Vaksali Trahter med plats för ca 25 personer ligger i Tapa stad. Som framgår av namnet (Stationens Trakter) har man anknytning med järnvägen och det är just järnvägen som Tapa är bäst känd för. Staden ligger på västra sidan av Valgejõe forndal på båda sidor av järnvägen. Tapas existens baserar sig på uppkomsten av järnvägskryssningen vid staden. Tapa har till i dag bevarat ryktet av en järnvägsstad. Tapa station ligger i en knutpunkt av järnvägen som garanterar goda och snabba tågförbindelser överallt i Estland och Öst-Europa.

Vaksali Trahter med plats för ca 25 personer ligger i Tapa stad. Som framgår av namnet (Stationens Trakter) har man anknytning med järnvägen och det är just järnvägen som Tapa är bäst känd för. Staden ligger på västra sidan av Valgejõe forndal på båd

Egenskaper och utrustning