Voose herrgårds (Wosel, Woβel, Woβell) ruiner

Voose herrgård (Wosel, Woβel) grundades 1664.

På 1870-talet byggde man en ny herrgårdsbyggnad till Voose som var en av de vackraste klassicistiska byggnaderna i Estland.

På 1920-talet revs det ståtliga herrgårdshuset ned och materialet användes för uppbyggnad av nya bondgårdar.

För närvarande har man restaurerat skorstenen vid herrgårdens ria och satt upp en informationstavla om den gamla herrgården.

Personer med anknytning till herrgården:

  • Claus Tott 1630–1674
  • Sten Nielsson Bielke
  • Karin Baner
  • Thure Sigismund Horn
  • Gustav v. Helwig
  • Carl v. Helwig
  • Elisabeth Margarethe Leopoldine v. Pohlmann (v. Bremen)
  • Constantin v. Bremen 1860–1919
  • Carl Siegfried Benjamin v. Bremen 1905–1941
  • med flera

Voose herrgård (Wosel, Woβel) grundades 1664.

På 1870-talet byggde man en ny herrgårdsbyggnad till Voose som var en av de vackraste klassicistiska byggnaderna i Estland.

På 1920-talet revs det ståtliga herrgårdshuset n

Egenskaper och utrustning