Liphardu kapu kapela

Vastselīnas vecajā kapsētā jeb vācu kapsētā atrodas Vastselīnas kapela, kas tautas valodā tiek dēvēta arī par Liphardu kapu kapelu. Tā tika uzcelta vienā gadā ar pašreizējo Vastselīnas baznīcu (1772).

Liphardu dzimtas rīcībā, kas bija viena no Livonijas bagātākajām dižciltīgajām ģimenēm, bija visa Vastselīnas draudze no Misso līdz Orava, un viņu dzimta valdīja Vastselīnā septiņas ģenerācijas. Papildus Vastselīnai, šīs ģimenes locekļiem piederēja vairākas muižas, tostarp arī Raadi muiža.


Vastselīnas muižas kapela ir viena no spilgtākajām agrīnā klasicisma lauku kapelām.
Vērojama tikai no ārpuses.

Vastselīnas vecajā kapsētā jeb vācu kapsētā atrodas Vastselīnas kapela, kas tautas valodā tiek dēvēta arī par Liphardu kapu kapelu. Tā tika uzcelta vienā gadā ar pašreizējo Vastselīnas baznīcu (1772).

Liphardu dzimtas rīcībā, kas bija vi

Aprīkojums un ērtības
Newsletter