Liphardts gravkapell

I Vastseliina gamla kyrkogård, som även kallas för den tyska kyrkogården, ligger Vastseliina herrgårds kapell, i folkmun även känd som Liphardts gravkapell. Kapellet byggdes samma år som Vastseliinas nuvarande kyrka (1772).

Liphardts, som var en av Livlands rikaste adelsfamiljer, ägde hela Vastseliina socken, från Misso till Orava, och de regerade över Vastseliina under hela sju generationer. Förutom Vastseliina ägde familjen ett flertal andra herrgårdar, bland annat även Raadi herrgård.

Vastseliina herrgårdskapell är ett framstående landskapell i tidig klassicistisk stil. Kapellet kan endast beskådas utifrån.

I Vastseliina gamla kyrkogård, som även kallas för den tyska kyrkogården, ligger Vastseliina herrgårds kapell, i folkmun även känd som Liphardts gravkapell. Kapellet byggdes samma år som Vastseliinas nuvarande kyrka (1772).

Liphardts, som va

Egenskaper och utrustning
Relaterade objekt