Rādi parks

Rādi parks ir viens no spilgtākajiem Igaunijas muižas parku vēstures paraugiem. Rādi muižas parka vecākais, līdz šodienai saglabājies kvadrātveida plānojums izveidots 18. gs. vidū.
Šodienas Rādi parks sastāv no divām daļām: - I Augšējais parks - vēsturiskā Rādi muižas parka daļa, kurā dominē sākotnējais regulārais plānojums. - II Apakšējais parks - dendroparks, kura izveidē galvenais uzsvars likts uz augu sugu daudzveidību. Šo parka daļu caurvij celiņu tīkls, kas sadala dendroparku dažādas formas norobežotās daļās.

Rādi parks ir viens no spilgtākajiem Igaunijas muižas parku vēstures paraugiem. Rādi muižas parka vecākais, līdz šodienai saglabājies kvadrātveida plānojums izveidots 18. gs. vidū.
Šodienas Rādi parks sastāv no divām daļām: - I Augšējais parks

Aprīkojums un ērtības
Newsletter