Rādi parks

Rādi parks ir viens no spilgtākajiem Igaunijas muižas parku vēstures paraugiem. Rādi parku projektēja Reinholds Vilhelms fon Liphards, 1840. gados Pīters Džozefs Linne. 20. gadsimta sākumā parks tika pārveidots pēc Maksimiliana fon Sīversa un Morica fon Engelharda projektiem.

Augšējais parks ir daļa no vēsturiskā Rādi muižas parka, kur dominē sākotnējais risinājums. Blakus apakšējam, angļu stila parkam, 1923. gadā tika izveidots Tartu Universitātes dendroparks, kurā uzsvars tika likts uz augu sugu daudzveidību. Abas šīs parka daļas caurvij celiņu tīkls, kas sadala dendroparku dažādas formas daļās.

Rādi parks ir viens no spilgtākajiem Igaunijas muižas parku vēstures paraugiem. Rādi parku projektēja Reinholds Vilhelms fon Liphards, 1840. gados Pīters Džozefs Linne. 20. gadsimta sākumā parks tika pārveidots pēc Maksimiliana fon Sīversa un Morica

Aprīkojums un ērtības
Newsletter