Adamson-Erics museum

Adamson-Eric, som var en av de månsidigaste konstnärerna i Estland på 1900-talet. Emedan framför allt känd som en virtuos målare, var konstnären verksam inom nästan alla områden av brukskonst. Muséet finns i ett medeltida köpmanshus. Grundexpositionen utgör en översikt av hela hans skapande verksamhet.

Här anordnas olika utbildningsprogram, workshops och konstläger för barn, vi erbjuder rundturer med guide, workshops och konstkurser. I konstkällaren kan alla gäster känna sig själva som skapare och skapa något att ta med sig hem.

Vi anordnar upplevelsedagar, föreläsningsserier, konserter, föreställningar, dansföreställningar, filmvisningar med mera.

Genom NUMU app presenterar Hugo som är Adamson-Erics alter ego konstnärens liv och verk till både barn och vuxna, genom hans målningar som i bringas i liv i din smartphone på ett nytt och modernt vis.

Adamson-Eric, som var en av de månsidigaste konstnärerna i Estland på 1900-talet. Emedan framför allt känd som en virtuos målare, var konstnären verksam inom nästan alla områden av brukskonst. Muséet finns i ett medeltida köpmanshus. Grundexpositione

Egenskaper och utrustning